Røykeslutt

8 av 10 lykkes med å forbli røykfrie med denne modellen. Du vil kanskje bli overrasket over hvor enkelt det er når du først har bestemt deg til å fri deg fra røykesuget med hypnose.

Mange av mine klenter opplever at de allerede etter første timen begynner å kjenne at tankene på røyk ikke lenger står i sentrum og at de virkelig begynner å se frem til en røykfri tilværelse.

Når du røyker kobler underbevisstheten din røyking med f.eks. det å ha pause, avslapning, ro, sosial sikkeret osv. Derfor er hypnose et effektivt redskap til å bryte ut av dette mønsteret som ikke lenger stemmer med virkeligheten. Hypnoterapeuten vil fortelle den delen av deg, som forstatt tror at røyking gir ro, at du ikke lenger er en kobling mellom disse to.

Det er veldokumentert at om du slutter å røyke vil det ha en meget positiv effekt på helsen din og på dine omgivelser.
Med hypnose kan du lære å bli røykfri.

Du vil bytte ut røykesuget med avslappning.
Du vil oppnå større selvkontroll.
Underbevisstheten din vil akseptere at du ikke lenger ønsker å røyke.
Du vil oppnå større kontroll over måten du tenker, føler, handler og oppfører deg på

Forbered deg til å slutte å røyke.

Røykestopp med hypnose krever at du virkelig ønsker å slutte å røyke!
Du skal ha ett dypt ønske om å bli røykfri. Om du virkelig ønsker en forandring er du allerede på god vei til å oppnå dine mål. Gjennom hypnoterapien vil vi hjelpe deg til å forsterke dette ønsket slik at du lettere når dine mål.

Det beste du kan gjøre før du kommer til din første time er å tenke over hvorfor du ønsker å slutte og hva som gjør at du fortsetter å røyke på tross av dine gode grunner til å slutte. Det er viktig å være fullstendig ærlig med deg selv i denne prosessen, ha mot til virkelig å kjenne etter hva som hindrer deg i å kutte ut sigarettene. Hva er det som gjør at du sprekker? Hvorfor røyker du? Er det bra for deg? Hva gir sigarettene?

Røykeslutt på 4 timer vil hjelpe deg å besvare mange av disse spørsmålene. Velger du å slutte i en gruppe kan det også være med på å styrke motivasjonen. Kjenn etter hva passer  best for deg.