Hypnoterapi

Hypnoterapi er en behandlingsform som hjelper deg med å oppnå en tilstand av indre fokus som fører til økt mottagelighet. Når du påvirkes i denne tillstanden kan en dyktig hypnoterapeut hjelpe deg til å fri deg fra avhengihet, uvaner og mye mer. Under hypnosen vil du motta forslag som øker din evne til endring og som styrker motivasjon.

Det du føler, tenker og gjør er styrt av både det bevisste og det ubevisste. Men når handlinger skjer automatisk og uten din bevisste kontroll er det kanskje på tide å se på hva som ligger bak. F.eks vil en person som opplever ubehag i en fullsatt kinosal muligens ha opplevelser lagret som hemmer følelsen av frihet sammen med andre.

Det kan da være nyttig å gå tilbake i tid å se på hva som har utløst dette ubehaget. Dette kaller vi en regresjon tilbake i tid. I psykoterapien gjør man det samme, men bruker mye tid på å gå veien via det analytiske sinnet.

Når du tenker på deg selv er det gjennom det bevisste sinnet, det vil si den delen du er fullt bevisst om, har kontroll over og som du oppfatter som “jeg”. Men den største delen av sinnet er den delen du for det meste er helt ubevisst om, nemelig underbevisstheten.

Selv om det kan virke som om det er det bevisste sinnet som tar beslutningene, er de i virkeligheten styrt av det ubevisste sinnet. Og det er først når du forstår dette at du kan komme i kontakt med din sanne natur og bli bevisst hvem du virkelig er. Hypnoterapi er en form for kommunikasjon med ditt eget ubevisste.  Mange vil oppleve en større forståelse for seg selv og andre gjennom denne kontakten.