Finn din indre styrke og ro

Tilstanden du er i under hypnosen gjør at du ikke lenger bryr deg om alle lydene, tankene eller følelsene som stadig dukker opp, men gjør deg i stand til å fokusere oppmerksomheten din samtidig som du slapper av. Så man kan si at hypnose er en avslappet, konsentrert tilstand hvor du får maksimalt utbytte av øyeblikket.

Høres ikke det ut til å være en tilstand du gjerne skulle hatt mer av i hverdagen din? I så tilfelle har du kommet til rett sted, her vil du få informasjon og hjelp til å finne tilbake til overskuddet og fokuset i hverdagen din.

Hypnose og stressmestring

I en avslappet og fokusert tilstand er man også i stand til å ta inn informasjon på et dypere plan. Fordi dette  er en helt naturlig tilstand vi alle er i besittelse av kan vi lære oss å  mestre denne tillstanden og å bruke den i dagliglivet. Vi lever i et samfunn hvor mange har mistet kontakt med seg selv på grunn  av stress, hverdagen er hektisk og søvnkavaliteten blir dårligere. Noe som igjen skaper dårligere dømmekraft og man havner i en dårlig spiral. Da kan hypnosen hjelpe deg å finne tilbake til en naturlig avslappet tillstand.

Når vi da vet at hypnose er en tilstand du er i naturlig  besittelse av vil du lære deg å hente frem denne tilstanden når du har behov for det. Her får du noen redskaper som vil hjelpe deg til og mestre den hektiske hverdagen samtidig som du befrir deg fra de negative mønstrene. Hypnose er en veldig effektiv måte å lære underbevisstheten din hvordan du kan slappe av samtidig som du er i full aktivitet.